سال94منطقه 6 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/13 مناسب سازي و پياده روسازي خيابان استقلال جنوبي و شمالي در دست اجراست
مناسب سازي و پياده روسازي خيابان استقلال جنوبي و شمالي در دست اجراست

مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان گفت: مناسب سازي و پياده روسازي خيابان استقلال جنوبي و شمالي در دست اجراست.

منصورنجفي اظهاركرد: جدول گذاري، مناسب سازي و پياده روسازي خيابان استقلال جنوبي و شمالي درخيابان مردآويج در دست اجراست.

وي با بيان اينكه مناسب سازي و جدول گذاري و پياده روسازي خيابان استقلال شمالي تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته است، عنوان كرد: همچنين مناسب سازي و پياده رو سازي خيابان استقلال جنوبي تاكنون90 درصد پيشرفت داشته است.

مديرمنطقه 6 شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه اين پروژه با اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون ريال در نظر گرفته شده است، گفت: اين پروژه ظرف يك ماه آينده تكميل مي شود.

نجفي در ادامه با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه 6 شهرداري اصفهان،  اضافه كرد: بازسازي و ساماندهي برج كبوتر با هدف احياء بافت تاريخي و حذف مكان هاي پرخطر در دستور كار مديريت شهري قرار دارد.

وي اضافه كرد: در اين راستا ساماندهي برج كبوتر محله دنارت با يك ميليارد و 700 ميليون ريال اعتبار در دست اجراست و تا پايان سالجاري تكميل خواهد شد.