سال94منطقه 6 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/11 اعتبارات پروژه پرديس هنر آبشار از بودجه منطقه 6 شهرداري اصفهان هزينه مي شود
اعتبارات پروژه پرديس هنر آبشار از بودجه منطقه 6 شهرداري اصفهان هزينه مي شود

مدير پروژه پرديس هنر آبشار اعلام كرد: براي اجرا و تكميل پروژه پرديس هنر آبشار 15 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه كل اين اعتبارات از بودجه منطقه 6 شهرداري اصفهان هزينه مي شود.

ناصر كريمي اظهاركرد: پرديس هنر آبشار يكي از پروژه هاي شاخص شهرداري اصفهان محسوب مي شود.

وي افزود: پروژه پرديس هنر آبشاربه لحاظ نوع خاص طراحي و كاركردي كه براي آن در حاشيه زاينده رود تعريف شده است، از اهميت خاصي برخوردار است.

مدير پروژه پرديس هنر آبشار تصريح كرد: تعداد 11 آبشار ريزشي، فرش گل، برج آب نما، سالن آمفي تئاتر روباز با ظرفيت 3500 نفر كه چشم انداز رودخانه را دارد، گلخانه، مجموعه گل رز و ديگر فضاهاي تفريحي از ويژگي هاي بارز اين پروژه به شمار مي رود.

وي با اشاره به اينكه اعتبار در نظر گرفته شده براي اجراي پروژه پرديس هنر آبشار  15 ميليارد تومان است كه تاكنون 10 ميليارد تومان آن در فاز اول هزينه شده، افزود: كل اعتبارات اين پروژه از رديف بودجه اي منطقه 6 شهرداري اصفهان هزينه مي شود.

كريمي گفت: فاز دوم پروژه پرديس هنر آبشار در حال اجراست و در صدد هستيم در آينده اي نزديك كل پروژه را تكميل و در اختيار شهروندان قرار دهيم.