سال94منطقه 6 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/07/01 پياده روسازي خيابان شيخ كليني ظرف يك ماه آينده آغاز مي شود
پياده روسازي خيابان شيخ كليني ظرف يك ماه آينده آغاز مي شود

مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان گفت: ساماندهي و پياده رو سازي خيابان شيخ كليني با اعتبار 800 ميليون تومان ظرف يك ماه آينده آغاز مي شود.

منصور نجفي اظهاركرد: ساماندهي و پياده روسازي خيابان شيخ كليني براي تسهيل عبور شهروندان و سالمندان در دستور كار شهرداري قرار گرفت.

وي اضافه كرد: پياده روسازي خيابان شيخ كليني در خيابان مرداويج ظرف يك ماه آينده آغاز مي شود.

مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان ادامه داد: اين پروژه با اعتبار 800 ميليون تومان تا پايان سالجاري تكميل مي شود.

 نجفي با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه عنوان كرد: بازسازي و ساماندهي برج هاي كبوتر با هدف احيا بافت تاريخي و حذف مكان هاي پرخطر در دستور كار مديريت شهري قرار دارد.

وي خاطرنشان كرد: در اين راستا ساماندهي برج كبوتر محله دنارت در دست اجراست و تا پايان سالجاري تكميل مي شود.