سال94منطقه 6 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/20 مناسب سازي خيابان سجاد و حاشيه زاينده رود براي سهولت در تردد معلولان
مناسب سازي خيابان سجاد و حاشيه زاينده رود براي سهولت در تردد معلولان
مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان گفت: مناسب سازي خيابان سجاد و پياده رو حاشيه زاينده رود ظرف يكماه آينده تكميل مي شود.
 
 شهرداري اصفهان نهضت مناسب سازي معابر را در سال جاري براي آرامش و تردد روان جانبازان و معلولان با جديت دنبال مي كند.

منصور نجفي مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان در اين باره گفت: در سال جاري خيابان سجاد و پياده رو حاشيه زاينده رود براي تردد روان جانبازان، معلولان و سالمندان مناسب سازي مي شود.

وي با اشاره به اينكه مناسب سازي خيابان سجاد با اعتبار 70 ميليون تومان در دست اجراست و تاكنون 40 درصد پيشرفت داشته است، ادامه داد: مناسب سازي خيابان سجاد ظرف يكماه آينده تكميل مي شود.

مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان خاطرنشان كرد: همچنين مناسب سازي پياده رو حاشيه زاينده رود تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته و با اعتبار 80 ميليون تومان در آينده نزديك به پايان مي رسد.

نجفي با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه تصريح كرد: در سال جاري نيز فرهنگسراي حضرت قائم (عج) در خيابان شهيد نيكبخت با مساحت 600 مترمربع و با اعتبار 2 ميليارد تومان احداث مي شود.