سال94منطقه 4 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/27 تعريض خيابان سلمان فارسي با اعتبار 5 ميليارد تومان
تعريض خيابان سلمان فارسي با اعتبار 5 ميليارد تومان

مدير منطقه 4 شهرداري اصفهان گفت: تعريض خيابان سلمان فارسي با اعتبار 5 ميليارد تومان در دست اجراست.

محمد هويدا اظهاركرد: تعريض خيابان سلمان فارسي براي تسهيل در عبور و مرور و دسترسي آسان شهروندان از كمربندي شرق به ورودي شهر در دستوركارشهرداري قرار گرفت.

وي افزود: تعريض خيابان سلمان فارسي حدفاصل بزرگراه آيت الله رفسنجاني تا ميدان شهداي هسته اي در دست اجراست.

مدير منطقه 4 شهرداري اصفهان با تاكيد براينكه اين پروژه 50 درصد پيشرفت داشته است، عنوان كرد: 5 ميليارد تومان براي اجراي اين پروژه در نظرگرفته شد و درصورت تامين اعتبار تا پايان سالجاري اين پروژه تكميل مي شود.

هويدا با بيان اينكه تعريض اين خيابان در قالب ابر پروژه ميدان شهداي هسته اي در حال اجراست، توضيح داد: علميات عمراني ابر پروژه ميدان شهداي هسته اي در قالب 4 پروژه شامل تعريض خيابان سلمان فارسي، ساماندهي ميدان شهداي هسته اي و تعريض خيابان ارغوانيه حدفاصل تقاطع ارغوانيه تا ميدان شهداي هسته اي و تعريض خيابان روشن دشت تعريف شده كه در مجموع 150 ميليارد تومان اعتبار براي آن در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه تاكنون آزادسازي خيابان سلمان فارسي 80 درصد پيشرفت داشته و 20 درصد باقي مانده شامل 4 باغ و 12 باب مغازه است كه با مالكان آنها در حال مذاكره هستيم، ادامه داد: خيابان سلمان فارسي به طول 1200 متر و عرض 60 متر شامل 2 باند تندرو 11 متري و 2 باند كندرو 7 متري، فضاي سبز و مسير ويژه عبور دوچرخه است.

 
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime