سال94منطقه 4 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/14 تنها 20 درصد از آزادسازي خيابان سلمان فارسي باقي مانده است
تنها 20 درصد از آزادسازي خيابان سلمان فارسي باقي مانده است

مديرمنطقه 4 شهرداري اصفهان گفت: 80 درصد آزادسازي خيابان سلمان فارسي حدفاصل بيمارستان چمران تا ميدان شهداي هسته اي انجام شده است.

محمد هويدا اظهار كرد: علميات عمراني ابر پروژه ميدان شهداي هسته اي در قالب 4 پروژه شامل تعريض خيابان سلمان فارسي، ساماندهي ميدان شهداي هسته اي و تعريض خيابان ارغوانيه حدفاصل تقاطع ارغوانيه تا ميدان شهداي هسته اي و تعريض خيابان روشن دشت تعريف شده كه در مجموع 150 ميليارد تومان اعتبار براي آن درنظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه آزادسازي خيابان سلمان فارسي 80 درصد پيشرفت داشته و 20 درصد باقي مانده شامل 4 باغ و 12 باب مغازه است كه با مالكان آنها در حال مذاكره هستيم، ادامه داد: خيابان سلمان فارسي به طول 1200 متر و عرض 60 متر شامل 2 باند تندرو 11 متري و 2 باند كندرو 7 متري، فضاي سبز و مسير ويژه عبور دوچرخه است.

مدير منطقه 4 شهرداري اصفهان عنوان كرد: براي اجراي پروژه 5 ميليارد تومان در نظر گرفته شده و عمليات اجرايي آن تاكنون 39 درصد پيشرفت داشته است.

وي خاطر نشان كرد: در صورت همكاري مردم و مالكان اين منطقه، تعريض خيابان سلمان فارسي و ميدان شهداي هسته اي تا پايان سال انجام مي شود.

 
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime