سال94منطقه 4 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/07/10 تكميل روكش آسفالت خيابان هاي 22 بهمن، شهيد باهنر و شهيد رجايي
تكميل روكش آسفالت خيابان هاي 22 بهمن، شهيد باهنر و شهيد رجايي

مدير منطقه 4 شهرداري اصفهان گفت: به دنبال اجراي نهضت آسفالت در مناطق روكش آسفالت خيابان هاي 22 بهمن، شهيد باهنر و شهيد رجايي تكميل شد.

عمليات آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر با هدف بهبود سيما و منظر شهري و رسيدن به استانداردهاي مطلوب شهري در دستور كار شهرداري هاي مناطق  15 گانه قرار دارد.

محمد هويدا مدير منطقه 4 شهرداري اصفهان دراين باره اظهار كرد: عمليات روكش آسفالت معابر منطقه به منظور روان سازي تردد خودروها در دست اجراست.

وي با اشاره به اينكه روكش آسفالت خيابان 22 بهمن در خيابان بزرگمهر تكميل شد، افزود: همچنين روكش آسفالت خيابان شهيد باهنر در خيابان مهديه، محله كردآباد و خيابان شهيد رجايي در خيابان جي تكميل شده است.

مديرمنطقه 4 شهرداري اصفهان گفت: در سال جاري براي آسفالت معابر اصلي و فرعي منطقه 30 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است.

هويدا با اشاره به ديگر به پروژه هاي منطقه خاطرنشان كرد: ساماندهي مادي باقرخان حدفاصل خيابان بزرگمهر تا خيابان لاهور در دست اجراست، اين پروژه با اعتبار 3 ميليارد و 500 ميليون ريال تا پايان سالجاري تكميل مي شود.

City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime