سال94منطقه 4 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/14 اختصاص 30 ميليارد ريال اعتبار براي آسفالت معابر منطقه 4
اختصاص 30 ميليارد ريال اعتبار براي آسفالت معابر منطقه 4

مدير منطقه 4 شهرداري اصفهان گفت: در سال جاري براي آسفالت معابر اصلي و فرعي منطقه 30 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است.

 محمد هويدا  اظهاركرد: عمليات روكش آسفالت معابر فرعي منطقه با هدف بهبود سيما و منظر شهري و روان سازي تردد خودروها در دست اجراست.

وي با اشاره به روكش آسفالت خيابان هاي اصلي منطقه گفت: روكش آسفالت خيابان شهيد باهنر در خيابان مهديه، محله كردآباد و خيابان شهيد رجايي در خيابان جي تكميل شده است.

مديرمنطقه 4 شهرداري اصفهان گفت: همچنين روكش آسفالت و لكه گيري ضلع جنوبي خيابان جي حدفاصل ميدان احمد آباد تا پايانه جي به پايان رسيد.

هويدا عنوان كرد: در سال جاري براي آسفالت معابر اصلي و فرعي منطقه 30 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است.

City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime