سال94منطقه 4 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/05/30 80 درصد آبياري فضاي سبز منطقه 4 اصفهان مكانيزه انجام مي شود
80 درصد آبياري فضاي سبز منطقه 4 اصفهان مكانيزه انجام مي شود

مدير منطقه 4 شهرداري اصفهان گفت: بيش از 80 درصد آبياري فضاي سبز منطقه 4 به صورت مكانيزه، تحت فشار و قطره اي انجام مي شود.

محمد هويدا افزود: وسعت منطقه چهار اصفهان بالغ بر 7500 هكتار مي باشد كه نزديك به 900 هكتار فضاي سبز را در خود جاي داده است.

وي سرانه فضاي سبز اين منطقه به نسبت جمعيت 130 هزار نفري ساكن در آن را 70 متر مربع اعلام كرد و گفت: البته وقتي اين سرانه تقسيم به همه شهروندان شهر اصفهان شود، رقمي متفاوت را نشان مي دهد.

مدير منطقه 4 شهرداري اصفهان تصريح كرد: نگهداري و برنامه ريزي براي توسعه فضاي سبز، رفت و روب و نگهداري اين مجموعه ها هزينه هاي قابل توجهي را نسبت به مابقي مناطق دارد.

وي با بيان اينكه فقط نگهداري فضاي سبز در منطقه 4 شهرداري اصفهان سالانه 5 ميليارد تومان اعتبار را به خود اختصاص مي دهد، اظهاركرد: نزديك به 2 ميليارد تومان نيز هزينه تعميرات و نگهداري تأسيسات شهري منطقه مي شود.

هويدا با اشاره به وجود 900 هكتار فضاي سبز در اين منطقه، اعلام كرد: منطقه 4 شهرداري اصفهان بالاترين سرانه فضاي سبز در بين مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان را دارد.

وي ادامه داد: البته بيش از 80 درصد آبياري فضاي سبز منطقه 4 به صورت مكانيزه، تحت فشار و قطره اي انجام مي شود.

 
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime