سال94منطقه 3 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/01 سنگفرش فاز دوم چهارباغ عباسي به نيمه رسيد
سنگفرش فاز دوم چهارباغ عباسي به نيمه رسيد

مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان گفت: سنگفرش فاز دوم چهارباغ عباسي تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته و تا پايان ماه جاري تكميل مي شود.

حسين كارگر اظهاركرد: سنگفرش چهارباغ عباسي به دنبال احياي دولتخانه صفوي و پس از تكميل طرح سنگفرش ميدان امام (ره) در دستور كار قرار گرفت تا خيابان چهارباغ عباسي به خيابان سپه و سپس به ميدان امام (ره) متصل شود.

وي  با اشاره به اينكه براي سنگفرش چهارباغ عباسي 2ميليارد و 700 ميليون تومان در نظر گرفته شده است، افزود: سنگفرش فاز اول اين پروژه در نيمه اول سالجاري تكميل شد.

مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان گفت: سنگفرش فاز دوم پروژه در ضلع شرقي چهارباغ عباسي حدفاصل خيابان شيخ بهايي تا خيابان آمادگاه در دست اجراست.

كارگر با اشاره به اينكه اين فاز تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته است، تاكيد كرد: عمليات اجراي سنگفرش فاز دوم خيابان چهارباغ عباسي تا پايان آبان ماه سالجاري تكميل مي شود.

وي گفت: فاز سوم اين طرح حدفاصل ميدان امام حسين(ع) تا خيابان شيخ بهايي و فاز چهارم از خيابان شيخ بهايي تا خيابان آمادگاه پس از تكميل فاز دوم به ترتيب اجرايي مي شود