سال94منطقه 3 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/22 تكميل سنگفرش فاز دوم چهارباغ عباسي تا پايان بهمن ماه
تكميل سنگفرش فاز دوم چهارباغ عباسي تا پايان بهمن ماه

مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان گفت: سنگفرش فاز دوم چهارباغ عباسي تا پايان بهمن ماه سالجاري تكميل مي شود.

سنگفرش چهارباغ عباسي به منظور احياي دولتخانه صفوي و پس از تكميل طرح سنگفرش ميدان امام (ره) در دستور كار قرار گرفت تا خيابان چهارباغ عباسي به خيابان سپه و سپس به ميدان امام (ره) متصل شود.

حسين كارگر مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان در اين باره اظهاركرد: عمليات اجرايي سنگفرش چهارباغ عباسي در 4 فاز و با اعتبار 2 ميليارد و 700 ميليون تومان به منظور پياده راه كردن چهارباغ عباسي در دستور كار شهرداري منطقه 3 قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه سنگفرش فاز اول چهارباغ عباسي در نيمه اول سالجاري تكميل شد، گفت: اكنون نيز عمليات فاز دوم اين پروژه در ضلع شرقي چهارباغ عباسي حدفاصل خيابان شيخ بهايي تا خيابان آمادگاه در دست اجراست.

مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان با بيان اينكه سنگفرش فاز دوم چهارباغ عباسي تاكنون 11 درصد پيشرفت داشته است، ادامه داد: عمليات اجرايي اين پروژه تا بهمن ماه سالجاري تكميل مي شود.

كارگر عنوان كرد: فاز سوم اين طرح حدفاصل ميدان امام حسين(ع) تا خيابان شيخ بهايي و فاز چهارم از خيابان شيخ بهايي تا خيابان آمادگاه پس از تكميل فاز دوم به ترتيب اجرايي مي شود.