سال94منطقه 3 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/06 آسفالت معابر سطح منطقه 3 با اعتبار يك ميليارد و 400ميليون تومان
آسفالت معابر سطح منطقه 3 با اعتبار يك ميليارد و 400ميليون تومان

مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان گفت: روكش آسفالت معابر سطح منطقه 3 با هزينه يك ميليارد و 400 ميليون تومان انجام مي شود.

عمليات آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر با هدف بهبود وضعيت تردد خودروها و رسيدن به استانداردهاي مطلوب شهري در دستور كار شهرداري هاي مناطق  15 گانه قرار دارد.

از همين رو آسفالت معابر منطقه 3 براي بهبود سيماي شهر و تردد روان شهروندان در دست اجرا قرار گرفته است.

حسين كارگر مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان در اين باره اظهاركرد:‌ به دليل ناهمواري آسفالت خيابان ابن سينا، عمليات آسفالت تراشي و جايگزين آسفالت ابتداي خيابان ابن سينا تا خيابان سنبلستان با حجم 160 تن آسفالت انجام شد.

وي تصريح كرد:‌ عمليات روكش آسفالت خيابان سنبلستان از ابتداي خيابان عبدالرزاق تا ميدان مادر نيز با پخش 248 تن آسفالت به پايان رسيد.

مدير منطقه 3 با اشاره به اينكه براي روكش آسفالت منطقه، يك ميليارد و 400 ميليون تومان درنظر گرفته شده است، افزود: در هفته جاري آسفالت تراشي و جايگزين آسفالت خيابان باغ گلدسته حدفاصل ميدان امام حسين(ع) تا خيابان آمادگاه آغاز مي شود.