سال94منطقه 3 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/05/11 بهره برداري از فاز دوم طرح پياده راه سازي چهارباغ تا 3 ماه آينده
بهره برداري از فاز دوم طرح پياده راه سازي چهارباغ تا 3 ماه آينده

مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان از بهره داري فاز دوم طرح پياده راه سازي چهارباغ تا 3 ماه آينده خبر داد.

حسين كارگر با اشاره به اجراي طرح سنگفرش فاز دوم محور چهارباغ عباسي، گفت: پيرو اجراي طرح پياده راه سازي چهارباغ كه فاز يك آن به پايان رسيد، در شوراي سياست گذاري پيشنهادي مطرح و قرار شد فاز دوم پروژه، در منطقه يك انجام شود.

وي ادامه داد: پس از آن بار ديگر تصميم گرفته شد فاز دوم اجراي طرح پياده راه سازي چهارباغ به منطقه 3 واگذار و در قسمت شرق خيابان شيخ بهايي تا خيابان آمادگاه انجام شود.

مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان از بهره داري فاز دوم طرح پياده راه سازي چهارباغ تا 3 ماه آينده خبر داد و افزود: با توجه به اينكه در بخش بعدي به خاطر وجود ايستگاه مترو تداخل هايي وجود داشت، اجراي فاز سوم و چهارم به شهرداري منطقه يك واگذار شد كه قسمت غرب چهارباغ عباسي حدفاصل ميدان امام حسين(ع) تا خيابان شيخ بهايي را شامل مي شود.

وي در پايان از كسبه و مردم به خاطر همكاري با شهرداري و صبوري در انجام فعاليت هاي عمراني تشكر كرد.