سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
خلاصه خبر
نقش امنيت در توسعه گردشگري

جهان امروز در اواخر قرن بيستم شاهد تغييرات ناگواري به خصوص درباره مسائلي همچون امنيت و ايمني بوده است، با افزايش بحران هاي طبيعي و انسان ساخت در طول دهه هاي گذشته، احساس ما نسبت به امنيت هم از بعد فيزيكي و هم از بعد رواني دچار تغييرات شده و احساس ما نسبت به داشتن امنيت كاهش يافته است.

به گزارش ايمنا، گردشگري پيامد و جزء جدايي ناپذير جامعه صنعتي و از عمده ترين نيروهاي شكل دهنده به جهان امروز  و داراي مزاياي اقتصادي حيرت آوري براي جوامع است و در تعاملات بين سطوح محلي و جهاني نقش حائز اهميتي دارد.

همچنين به عنوان نيروي پويايي در همگن ساختن جوامع و كالايي كردن فرهنگ هاي سراسر جهان به شمار مي رود. از نظر اقتصادي نيز گردشگري براي بسياري از ملت ها به عنوان سودآورترين كالاي صنعتي محسوب مي شود. بر اساس پيش بيني سازمان جهاني سود حاصل از گردشگري در سال 2002،472 ميليارد دلار بوده و در سال 2020 سود حاصل از گردشگري ساليانه به دو تريون دلارخواهد رسيد.

 مردم هميشه از مكاني به مكان ديگر در حال سفر هستند و اين مسافرت اغلب با يك نوع امنيت هم از لحاظ زماني و هم از لحاظ وسايل حمل و نقل همراه بوده است. ايمني و امنيت براي مسافرت و گردشگري هميشه شرايطي گريز ناپذير بوده است، اما اين حقيقت غير قابل انكار وجود دارد كه مسئله امنيت در گردشگري در طول دهه هاي گذشته اهميت چنداني يافته است.

تغييرات جهاني در طول دهه هاي گذشته بسيار زياد بوده است به علت وقايع تروريستي، جنگ هاي محلي، بلاياي طبيعي و بيماري هاي واگيردار و مسري شاهد كاهش قابل توجهي در بحث امنيت بوده ايم.

اين روزها مسئله امنيت نه تنها براي كل جامعه بلكه براي گردشگران حائز اهميت ويژه اي است.

تا حدود يك دهه پيش تاكيد بيشتر بر روي مسئله ارتباط بين گردشگري و جرم بود، اما از زمان حمله تروريستي سپتامبر 2001 در امريكا نوعي تغيير نگرش در جهت گيري انديشمندان گردشگري به وجود آمده و بيشتر بر تجزيه و تحليل ارتباط بين گردشگري و امنيت گردشگري تاكيد مي شود.

وجود مسايلي از اين قبيل در بحث امنيت گردشگري آسيب پذيري گردشگري را هم در سطح جهاني و هم در سطح منطقه اي نشان مي دهد.

آنچه مهم است اين است كه صنعت گردشگري نبايد به علت تاثيرات و عواقب منفي اين حوادث از رونق بيفتد، بنابراين اين واقعيت مستلزم تحقيق و مطالعه درباره ارتباط بين مسائل امنيتي و گردشگري از جمله ايجاد يك تعريف جديد و به روز از مقوله امنيت در بحث گردشگري است.

در رابطه با ابعاد گوناگون امنيت پيشنهاد مي شود تبليغات صحيحي از كشور ايران انجام شود تا بتواند يك وجهه خوبي از ايران به عنوان يك مقصد سفر با امنيت بالا ارايه دهد.

اين تبليغات مي تواند از طريق سايت هاي اينترنتي، دفاتر گردشگري خارج از كشور و همچنين سازمان هاي گردشگري انجام شود.

اگر اين تبليغات به صورت صحيح انجام شود خواهد توانست امنيت موجود در كشور ايران را به گردشگران خارجي كه قصد سفر به كشور ايران را دارند، افزايش و نگراني هاي احتمالي آنها را كاهش دهد.

 از سوي ديگر سابقه سفر به كشور ايران خود مي تواند بهترين راه براي افزايش آگاهي گردشگران از امنيت بالا در كشور باشد، لذا مي توان با فراهم كردن امكان سفر سهل و آسان به كشور ايران اين امكان را فراهم آورد تا آگاهي گردشگران از امنيت بالاي موجود در كشور ايران افزايش يابد و آنها نيز اين امنيت بالا را در كشور خود تبليغ كنند.

يادداشت از: فرياد پرهيز رييس اداره مطالعات و برنامه ريزي شهري شهرداري اصفهان

1397/02/14