سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
خلاصه خبر
حفاري هاي چند باره از سوي سازمان هاي خدماتي مختلف در يك نقطه شهر، براي سال ها يكي از موارد نارضايتي شهروندان و يكي از سوژه هاي طنز رسانه اي بود در اين زمينه، تشكيل كميسيون حفاري اقدامي است كه شهرداري اصفهان را در به حداقل رساندن دوباره كاري‌هاي مخرب و جراجي كمتر آسفالت‌هاي معابر ياري مي‌كند.
آسفالت

حفاري هاي چند باره از سوي سازمان هاي خدماتي مختلف در يك نقطه شهر، براي سال ها يكي از موارد نارضايتي شهروندان و يكي از سوژه هاي طنز رسانه اي بود در اين زمينه، تشكيل كميسيون حفاري اقدامي است كه شهرداري اصفهان را در به حداقل رساندن دوباره كاري‌هاي مخرب و جراجي كمتر آسفالت‌هاي معابر ياري مي‌كند.

به گزارش ايمنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌اي شهرداري اصفهان، معاون عمران شهري شهرداري اصفهان در اين زمينه اعلام كرد: كميسيون حفاري با محوريت معاونت عمران شهرداري و به منظور به حداقل رساندن حفاري هاي مجدد از سوي سازمان‌هاي مختلف و نيز جلوگيري از حفاري‌هاي غيرمجاز تشكيل شده است.

ايرج مظفر با اشاره به درخواست شهروندان در خصوص هماهنگي شهرداري با شركت‌هاي خدماتي براي جلوگيري از حفاري‌هاي بي‌مورد، مجدد و غير مجاز افزود: حدود 70 درصد تخريب آسفالت معابر فرعي بر اثر حفاري‌ها ايجاد مي شود، زيرا پس از حفاري، زيرسازي‌ها به طور صحيح انجام نشده و تردد خودروهاي سنگين، نفوذ آب از رفيوژ فضاي سبز به آسفالت و كاهش كيفيت آسفالت مجدد، سهم مهمي در تخريب آسفالت معابر اصفهان دارد.

وي افزود: كميسيون حفاري در سال گذشته 11 جلسه به صورت ماهانه و با هدف دريافت برنامه‌هاي آتي حفاري و به حداقل رساندن دوباره‌كاري ها در سطح شهر برگزار كرده و اين جلسات در سال جاري نيز ادامه دارد.

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان تأكيد كرد: براي دوام و ماندگاري آسفالت معابر بايد زيرسازي خيابان‌ها از نظر دفع آب‌ها، وجود چاه ها و سفره‌هاي زيرزميني، مكان‌هاي نشتي آب و زهكشي به طور مرتب بررسي و كنترل شود، زيرا انجام تنها آسفالت‌ريزي، هزينه‌هاي زيادي به شهر تحميل مي‌كند.

1397/01/21