سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
خلاصه خبر
از جمله تخلفاتي كه ممكن است افرادي دانسته و يا از روي ناخودآگاهي مرتكب شوند در زمينه ضايعات و نخاله هاي ساختماني است.
نخاله ساختماني

از جمله تخلفاتي كه ممكن است افرادي دانسته و يا از روي ناخودآگاهي مرتكب شوند در زمينه ضايعات و نخاله هاي ساختماني است.

به گزارش ايمنا، يكي از مهمترين و زيربنايي‌ترين مباني براي داشتن شهري سالم و بدون تخلف آشنايي با تخلفات شهري است. تخلفات شهري مجموعه مواردي است كه علاوه بر نقش حقوق شهروندي، سلامت روان و زيبايي شهر را دچار اخلال كرده و موجب آسيب‌رساني به شهر و تهديد سلامت اجتماعي مي‌شود و معضلات و مشكلات عديده‌اي را پديد مي آورد.

وظيفه مديريت شهري شناخت و معرفي تخلفات شهري و آموزش شهروندان در اين زمينه است، هنگامي كه شهروندان يك شهر، خود را در برابر فضاي شهرشان مسئول بدانند و آسيب‌هايي كه سلامت اين فضا را تهديد مي‌كند، بشناسند و در رفع آنها بكوشند مي‌توان از شهري بدون تخلف سخن گفت.

از آن جايي‌كه پيش شرط اوليه براي رعايت قوانين و مقررات و رفع تخلفات شهري، آشنايي با قوانين آن است، خبرگزاري ايمنا سعي دارد تا شهروندان را نسبت به قوانين مربوط به تخلفات آشنا كند. در اين نوشتار به تخلفات ضايعات و نخاله هاي ساختماني و قوانين مربوط به آن پرداخته مي‌شود.

تخلفات ضايعات و نخاله هاي ساختماني:

الف) تخليه ضايعات و نخاله‌هاي ساختماني در محل‌هاي غير مجاز و سطح شهر.

ب) فعاليت خودروهاي حمل نخاله و ضايعات ساختمان بدون رعايت مقررات از جمله حمل و نقل غير اصولي نخاله و مصالح بدون نصب روكش.

ج) رها كردن خودروهاي فرسوده و اسقاطي در سطح شهر.

ت) فعاليت غيرمجاز گاري ها و خودروهاي جمع آوري بازيافت.

راهكار:

شهروندان بايد جهت حمل نخاله‌هاي ساختماني حاصل از ساخت و ساز خود از طريق شركت‌هايي كه در امر جمع آوري نخاله‌هاي ساختماني فعاليت دارند اقدام كنند تا نسبت به تخليه آنها در محل معين اقدام شود. همچنين شهروندان بايد خودروهاي فرسوده و اسقاطي خود را در پاركينگ و يا محل‌هاي مناسب نگهداري و از رها كردن انها در سطح شهر خودداري كنند.

قوانين:

ماده 16 قانون پسماند: نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود در غير اين‌صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از 500 هزار ريال تا يكصد ميليون ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.

متخلفان از حكم ماده 13 به جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.

ماده 20 قانون پسماند:

خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازات هاي مذكور به يك تا 10 هفته توقيف محكوم خواهند شد.

تبصره:

در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي شهري و بين شهري باشد به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.

1397/01/22