سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/09/05 پيشرفت 80 درصدي ساماندهي مادي فرشادي
پيشرفت 80 درصدي ساماندهي مادي فرشادي

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان گفت: ساماندهي مسير شمالي و جنوبي مادي فرشادي تاكنون 80 درصد پيشرفت داشته است.

مهين شكراني اظهاركرد: ساماندهي مسير شمالي- جنوبي مادي فرشادي مقابل بيمارستان سيدالشهدا در خيابان مطهري از هفته آينده براي روان سازي تردد در مقابل بيمارستان انجام مي شود.

وي با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 80 درصد پيشرفت داشته است، افزود: ساماندهي مسير شمالي- جنوبي مادي فرشادي با اعتبار 80 ميليون تومان ظرف يكماه آينده تكميل مي شود.

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان با اشاره به ساماندهي مادي حاجي، ادامه داد: ساماندهي مادي حاجي حدفاصل خيابان خيام تا خيابان صائب با اعتبار 50 ميليون تومان تكميل شد.

شكراني با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه خاطرنشان كرد:  با توجه به اينكه منطقه يك از مناطق مركزي و پرترددد شهر است و بيشترين خيابان هاي اين منطقه در بافت تاريخي و محدوده زوج و فرد قراردارد، يكي از مباحث مهمي كه در دستور كار قرار گرفته، آزادسازي گلوگاه ها و رفع موانع ترافيكي است.

وي ادامه داد: در همين راستا، آزادسازي و احداث خيابان صاحب روضات با هزينه اي بالغ بر 300 ميليون تومان به صورت همزمان اجرايي شده و آماده بهره برداري است.