سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/09/01 خيابان صاحب روضات آماده بهره برداري است
خيابان صاحب روضات آماده بهره برداري است

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان گفت: احداث خيابان صاحب روضات با هزينه اي بالغ بر 300 ميليون تومان اجرايي شده و آماده بهره برداري است.

مهين شكراني اظهار كرد: با توجه به اينكه منطقه يك از مناطق مركزي و پرترددد شهر است و بيشترين خيابان هاي اين منطقه در بافت تاريخي و محدوده زوج و فرد قراردارد، يكي از مباحث مهمي كه در دستور كار قرار گرفته، آزادسازي گلوگاه ها و رفع موانع ترافيكي است.

وي ادامه داد: در همين راستا، آزادسازي و احداث خيابان صاحب روضات با هزينه اي بالغ بر 300 ميليون تومان به صورت همزمان اجرايي شده و آماده بهره برداري است.

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان عنوان كرد: با موافقت شوراي ترافيك استان، اتصال خيابان صاحب روضات به بزرگراه شهيد خرازي انجام شد تا بار ترافيكي خيابان هاي آيت الله كاشاني، آيت الله طالقاني و خيابان هاي مجاور كاهش پيدا كند.

شكراني با بيان اينكه به موازات اجراي اين پروژه، مسير BRT حدفاصل ميدان جمهوري اسلامي تا پل فلزي انجام خواهد شد، خاطرنشان كرد: عمليات احداث يك پاركينگ در ورودي خيابان آيت الله طالقاني در ادامه خيابان ارديبهشت شمالي به منظور كاهش بار ترافيكي خيابان هاي كاشاني، طالقاني و بهشتي در دست اجراست.