سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/22 ترافيك خيابان آيت الله طالقاني كاهش مي يابد
ترافيك خيابان آيت الله طالقاني كاهش مي يابد

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان گفت: پاركينگ زير سطحي ارديبهشت با اعتبار 6 ميليارد و 500 ميليون تومان تاكنون 46 درصد پيشرفت داشته است كه پس از بهره برداري كاهش بار ترافيكي خيابان آيت الله طالقاني را به همراه خواهد داشت.

بيشتر خيابان هاي منطقه يك جزو خيابان هاي اصلي و پرتردد سطح شهر محسوب مي شوند كه به منظور كاهش بار ترافيكي خيابان هاي اصلي منطقه و جلوگيري از پارك هاي دوبل احداث چندين پاركينگ در اين منطقه در دستور كار قرار گرفت.

اين منطقه داراي 5 پاركينگ همچون پاركينگ افتخار درخيابان شمس آبادي، پاركينگ طالقاني درخيابان طالقاني، پاركينگ شيخ بهايي در خيابان شمس آبادي، پاركينگ  ارگ جهان نما در ميدان امام حسين(ع) و پاركينگ هفتم محرم در خيابان كاشاني تحت نظارت شهرداري اصفهان است.

همچنين به منظور ارتقاي سرانه پاركينگ منطقه يك شهرداري اصفهان،  احداث پاركينگ زير سطحي ارديبهشت در دستور كار قرار گرفت.

حميد عصارزادگان مدير منطقه يك شهرداري اصفهان دراين باره اظهار كرد: احداث پاركينگ زير سطحي ارديبهشت براي كاهش بارترافيكي خيابان طالقاني و تسهيل در عبور و مرور اين خيابان در دستور كار شهرداري قرار گرفت.

وي افزود: پروژه پاركينگ زيرسطحي ارديبهشت در خيابان طالقاني با مساحت 33 هزار مترمربع براي كاهش بار ترافيكي خيابان طالقاني در دست اجراست.

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 46 درصد پيشرفت داشته كه پس از بهره برداري كاهش بار ترافيكي خيابان آيت الله طالقاني را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: براي عمليات اجرايي پاركينگ ارديبهشت با اعتبار 6 ميليارد و 500 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

عصارزادگان عنوان كرد: پاركينگ زيرسطحي ارديبهشت ظرفيت پارك 105 دستگاه خودرو را دارد