سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/15 سرانه پاركينگ منطقه يك افزايش مي يابد
سرانه پاركينگ منطقه يك افزايش مي يابد

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان گفت: با احداث پاركينگ ارديبهشت، سرانه پاركينگ منطقه يك افزايش مي يابد.

حميدعصارزادگان اظهاركرد: بيشتر خيابان هاي منطقه يك جزء خيابان هاي اصلي و پرتردد سطح شهر محسوب مي شوند، در اين راستا به منظور كاهش بار ترافيكي خيابان هاي اصلي منطقه و جلوگيري از پارك هاي دوبل احداث چندين پاركينگ در اين منطقه در دستور كار قرار گرفت.

وي ادامه داد: اين منطقه داراي 5 پاركينگ همچون پاركينگ افتخار درخيابان شمس آبادي، پاركينگ طالقاني درخيابان طالقاني، پاركينگ شيخ بهايي در خيابان شمس آبادي، پاركينگ  ارگ جهان نما در ميدان امام حسين(ع) و پاركينگ هفتم محرم در خيابان كاشاني تحت نظارت شهرداري اصفهان است.

 مدير منطقه يك شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه بايد سرانه پاركينگ منطقه يك افزايش يابد، گفت: در اين راستا احداث پاركينگ زير سطحي ارديبهشت به مساحت 3 هزار و 300 متر در خيابان طالقاني در دستور كار شهرداري قرار گرفت.

عصارزادگان با اشاره به اينكه عمليات اجرايي اين پاركينگ در دست اجراست و تاكنون 42 درصد پيشرفت داشته است، عنوان كرد: براي عمليات اجرايي اين پروژه 6 ميليارد و 500 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

وي اضافه كرد: احداث اين پاركينگ تاثير بسزايي در كاهش بارترافيكي خيابان طالقاني و تسهيل در عبور و مرور اين خيابان دارد