سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/08/09 ساماندهي مسير شمالي و جنوبي مادي فرشادي به نيمه رسيد
ساماندهي مسير شمالي و جنوبي مادي فرشادي به نيمه رسيد

مديرمنطقه يك شهرداري اصفهان گفت: ساماندهي مسير شمالي و جنوبي مادي فرشادي تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته است.

حميدعصارزادگان اظهار كرد: ساماندهي مسير شمالي- جنوبي مادي فرشادي مقابل بيمارستان سيدالشهدا در خيابان مطهري از هفته آينده براي روان سازي تردد در مقابل بيمارستان انجام مي شود.

وي افزود: اين پروژه با اعتبار 800 ميليون ريال ظرف يكماه آينده تكميل مي شود.

مديرمنطقه يك شهرداري اصفهان با اشاره به ساماندهي مادي حاجي، ادامه داد: ساماندهي مادي حاجي حدفاصل خيابان خيام تا خيابان صائب با اعتبار 50 ميليون تومان تكميل شد.

عصارزادگان با اشاره به ديگرپروژه هاي منطقه تاكيد كرد: پروژه پاركينگ زيرسطحي ارديبهشت به مساحت 3 هزار و 300 متر در خيابان طالقاني در دست اجراست.

وي هزينه اجراي اين طرح را 6 ميليارد و 500 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: احداث اين پاركينگ تاثير بسزايي در كاهش بارترافيكي خيابان طالقاني و تسهيل در عبور و مرور اين خيابان دارد.