سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/07/27 آزادسازي خيابان صاحب روضات 98 درصد پيشرفت داشته است
آزادسازي خيابان صاحب روضات 98 درصد پيشرفت داشته است

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان از پيشرفت 98 درصدي آزادسازي خيابان صاحب روضات حدفاصل خيابان آيت الله كاشاني تا بزرگراه شهيد خرازي خبر داد.

حميد عصارزادگان  تصريح كرد: با توجه روند اقدامات انجام شده دسترسي به خيابان صاحب روضات حدفاصل خيابان آيت الله كاشاني تا بزرگراه شهيد خرازي، 98 درصد آزادسازي خيابان انجام شده است.

وي افزود: انتهاي خيابان صاحب روضات نزديك اتوبان شهيد خرازي در حال اتصال به بزرگراه است و آزادسازي آن در حال انجام مي باشد.

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان خاطرنشان كرد: در صورت موافقت شوراي ترافيك استان، اتصال خيابان صاحب روضات به اتوبان شهيد خرازي انجام خواهد شد و بار ترافيكي خيابان هاي آيت الله كاشاني، آيت الله طالقاني و خيابان هاي مجاور كاهش پيدا خواهد كرد.

وي با بيان اينكه به موازات اجراي اين پروژه، مسير BRT حدفاصل ميدان جمهوري تا پل فلزي انجام خواهد شد، اظهاركرد: عمليات احداث يك پاركينگ در ورودي خيابان آيت الله طالقاني در ادامه خيابان ارديبهشت شمالي در حال اجراست كه باعث كاهش بار ترافيكي خيابان هاي كاشاني، طالقاتي و بهشتي خواهد شد.

عصارزادگان گفت: با توجه به اينكه منطقه يك از مناطق مركزي و پرترددد شهر است و بيشترين خيابان هاي اين منطقه در بافت تاريخي و محدوده زوج و فرد قراردارد، يكي از مباحث مهمي كه در دستور كار قرار گرفته، آزادسازي گلوگاه ها و رفع موانع ترافيكي است.

وي افزود: آزادسازي گلوگاه هاي منطقه يك شهرداري اصفهان از اول سال شروع شده و در صدد هستيم تا پايان سال اين مهم با همكاري مردم به نتيجه برسانيم.