سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/07/24 مناسب سازي پياده رو خيابان كاشاني ظرف يكماه آينده تكميل مي شود
مناسب سازي پياده رو خيابان كاشاني ظرف يكماه آينده تكميل مي شود

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان گفت: مناسب سازي پياده رو خيابان كاشاني با اعتبار 50 ميليون تومان ظرف يكماه آينده تكميل مي شود.

مناسب سازي اماكن شهري براي تردد آسان شهروندان به خصوص قشر معلول جامعه در اولويت برنامه هاي مديريت شهري اصفهان قرار دارد؛ در همين راستا مناسب سازي معابر و پياده روهاي منطقه يك در دستور كار شهرداري اين منطقه است.

حميد عصارزادگان مدير منطقه يك شهرداري اصفهان دراين باره اظهاركرد: مناسب سازي پياده رو خيابان كاشاني حدفاصل ميدان جمهوري تا چهارراه شهيد بهشتي براي تردد روان معلولان و سالمندان در دست اجراست.

وي با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 40 درصد پيشرفت داشته است، افزود: مناسب سازي پياده رو خيابان كاشاني با اعتبار 50 ميليون تومان ظرف يكماه آينده تكميل مي شود.

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه خاطرنشان كرد: پروژه پاركينگ زيرسطحي ارديبهشت به مساحت 3 هزار و 300 متر در خيابان طالقاني در دست اجراست.

عصارزادگان هزينه اجراي اين طرح را 6 ميليارد و 500 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: احداث اين پاركينگ تاثير بسزايي در كاهش بارترافيكي خيابان طالقاني و تسهيل در عبور و مرور اين خيابان دارد