سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/07/09 آغاز ساماندهي فاز دوم مادي حاجي در منطقه يك
آغاز ساماندهي فاز دوم مادي حاجي در منطقه يك

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان گفت: ساماندهي فاز دوم مادي حاجي با اعتبار 50 ميليون تومان در دست اجراست.

275 كيلومتر مادي در سطح شهر اصفهان وجود دارد كه بر اساس برنامه‌ريزي‌ها ساماندهي سالانه 30 كيلومتر از مادي‌ها در دستور كار قرار دارد. مادي حاجي يكي از مادي هاي موجود در منطقه يك شهرداري اصفهان است كه ساماندهي آن در دستور كار شهرداري اين منطقه قرار دارد.

حميد عصارزادگان در اين باره اظهار كرد: ساماندهي مادي حاجي حدفاصل خيابان خيام تا خيابان صائب در دست اجراست و با اعتبار 50 ميليون تومان ظرف 3 ماه آينده تكميل مي شود.

وي با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه افزود: پروژه پاركينگ زيرسطحي ارديبهشت به مساحت 3 هزار و 300 متر در خيابان طالقاني در دست اجراست.

مديرمنطقه يك شهرداري اصفهان از پيشرفت 41 درصدي احداث اين پروژه خبر داد و تاكيد كرد: در صورت تكميل عمليات آزادسازي اين طرح، احداث پاركينگ ارديبهشت ظرف يكماه آينده به پايان مي رسد.

عصارزادگان هزينه اجراي اين طرح را 6 ميليارد و 500 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: احداث اين پاركينگ تاثير بسزايي در كاهش بارترافيكي خيابان طالقاني و تسهيل در عبور و مرور اين خيابان دارد