سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/07/06 مسير شمالي -جنوبي مادي فرشادي ساماندهي مي شود
مسير شمالي -جنوبي مادي فرشادي ساماندهي مي شود

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان گفت: ساماندهي مسير شمالي – جنوبي مادي فرشادي از هفته آينده آغاز مي شود.

حميد عصارزادگان اظهاركرد: ساماندهي مسير شمالي- جنوبي مادي فرشادي مقابل بيمارستان سيدالشهدا در خيابان مطهري از هفته آينده براي روان سازي تردد در مقابل بيمارستان انجام مي شود.

وي افزود: اين پروژه با اعتبار 800 ميليون ريال ظرف 3 ماه آينده تكميل مي شود.

مديرمنطقه يك شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه عنوان كرد:  در سال جاري به دنبال ارتقاء سرانه فضاي سبز و پويايي محلات، احداث بوستان محلي سپهر در دستور كار شهرداري اصفهان قرار گرفت.

عصارزادگان با اشاره به مشخصات فني اين پروژه گفت: بوستان محلي سپهر در خيابان شهيد بهشتي – خيابان صائب به مساحت 4 هزار متر مربع و با اعتبار 6 ميليارد ريال تكميل شد.