سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/07/05 اتصال خيابان صاحب روضات به كندرو شهيد خرازي به نيمه رسيد
اتصال خيابان صاحب روضات به كندرو شهيد خرازي به نيمه رسيد

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان گفت: اتصال خيابان صاحب روضات به كندرو شهيد خرازي با اعتبار 300 ميليون تومان تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته است.

 حميد عصارزادگان اظهار كرد: در راستاي خدمات رساني بيشتر به شهروندان و تسهيل در عبور و مرور اتصال خيابان صاحب روضات به كندرو شهيد خرازي با هزينه 300 ميليون تومان در دست اجراست.

وي با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 50 درصد پيشرفت داشته و ظرف 2ماه آينده تكميل مي شود، ادامه داد: با اجراي اين پروژه بارترافيكي خيابانهاي كاشاني و جهاد كاهش مييابد.

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه خاطرنشان كرد: در سال جاري به دنبال ارتقاء سرانه فضاي سبز و ايجاد پويايي در محلات، احداث بوستان محلي سپهر در دستور كار شهرداري اصفهان قرار گرفت.

عصارزادگان با اشاره به مشخصات فني اين پروژه گفت: بوستان محلي سپهر در خيابان شهيد بهشتي – خيابان صائب به مساحت 4 هزار مترمربع و با اعتبار 600 ميليون تومان تكميل شد.