سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/06/25 اتصال خيابان صاحب روضات به كندرو شهيد خرازي در دست اجراست/ كاهش بارترافيكي خيابان كاشاني
اتصال خيابان صاحب روضات به كندرو شهيد خرازي در دست اجراست/ كاهش بارترافيكي خيابان كاشاني

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان گفت: اتصال خيابان صاحب روضات به كندرو شهيد خرازي با اعتبار 300 ميليون تومان در دست اجراست.

حميد عصارزادگان  اظهار كرد: در راستاي خدمات رساني بيشتر به شهروندان و تسهيل در عبور و مرور اتصال خيابان صاحب روضات به كندرو شهيد خرازي با هزينه 300 ميليون تومان در دست اجراست.

وي با اشاره به اينكه اين پروژه تاكنون 40 درصد پيشرفت داشته است، ادامه داد: عمليات اجرايي اتصال خيابان صاحب روضات به كندرو شهيد خرازي ظرف 2ماه آينده تكميل مي شود.

مدير منطقه يك شهرداري اصفهان خاطرنشان كرد: با اجراي اين پروژه نيز بارترافيكي خيابان هاي كاشاني و جهاد كاهش مي يابد.

 عصارزادگان با اشاره به ديگر پروژه هاي منطقه تاكيد كرد: ساماندهي مادي فرشادي و مسير شمالي- جنوبي مادي فرشادي مقابل بيمارستان سيدالشهدا در خيابان مطهري به زودي آغاز شود