ثبت نظراتتقویم سالگالری نوروزینقشه شهردرباره اصفهاندرگاه الکترونیکی شهر اصفهانصفحه اصلی

ستادهاي اسكان آموزش و پرورش استان اصفهان

ستاد اسكان

آدرس

شماره تلفن

پايگاه شماره 1

خيابان آتشگاه، روبروي حسينيه امام سجاد، ابتداي خيابان شهيد مظاهري، هنرستان عمار

37721164

پايگاه شماره 2

خيابان بزرگمهر، روبروي قصر گل، دبستان حسين امين2

32663347

پايگاه شماره 3

ميدان آزادي، بلوار آزادگان، هنرستان علاقه مندان

36633413

پايگاه شماره 4

خيابان كاوه، روبروي ترمينال، دبيرستان امام خميني (ره)

34515176 

پايگاه شماره 5

خيابان كاوه –خيابان جابر انصاري -خيابان شهيد طاهرزاده، دبستان حق پناه

34417774

پايگاه شماره 6

خيابان جي غربي، بعد از هتل نگين، جنب بانك سپه، هنرستان شهيد چمران

35210276

 

  
نوروز اصفهان
نوروز اصفهان