95مدیریت روابط عمومی
ENGLISH/العربیهنقشه ی سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
.
مقالات روابط عمومي
فایل فایل سایز عنوان مقاله
 

روابط عمومی، توسعه ومشارکت

 

روابط عمومی ، سخنی باحافظه تاریخی

 

تاملی راهبردی براخلاق روابط عمومی

 

تبلیغ، کوششی برای متقاعد سازی

 

روابط عمومی ،زاده رقابت

 

وسایل ارتباط جمعی وفرهنگ

 

روابط عمومی،بازاریابی وتبلیغات

 

روابط عمومی رایانه ای در آینده

 

مختصری درباره روابط عمومی

 

آگهی ، تبلیغات ومطبوعات

 

مفهوم،جایگاه ونقش روابط عمومی در شهرداری

 

نقش وجایگاه روابط عمومی

 

پیش نیاز روابط عمومی موفق

 

بررسی نحوه مدیریت ارتباطات خطر در روابط عمومی

 

روابط عمومی واینترنت

 

هنر خوب نوشتن

 

تاملی در زیر ساختهای افکار عمومی

 

اخلاق حرفه ای در روابط عمومی

 

رسانه وهویت

 

بررسی نقش روابط عمومی در ارتقای سطح آگاهی مخاطبان

 

تئوری روابط عمومی ناب

 

اثرات روزنامه نگاری بر روابط عمومی ها

 

انفجار بزرگ خاموش

 

جهانی شدن وشکاف دیجیتالی

 

درآمدی بر خصوصی سازی در آمدهای شهری

 

مدیریت مواد زاید شهری

 

عمران شهری در برنامه های توسعه

   

شهر پرتراکم وتوسعه پایدار شهری  

 

تهران تحول ودگرگونی

 

آسیب شناسی روابط عمومی در شهرستان ها

 

آموزش آن لاین یا درس روابط عمومی

 

اخلاق در روابط عمومی .چرا؟ وبرای چه؟

 

اصول اخلاقی وحرفه گرایی در روایط عمومی

   

بررسی نحوه مدیریت ارتباطات خطر در روابط عمومی

   

بررسی نقش مشاوران در ارتباطات با رسانه ها  

 

اهمیت روابط عمومی در فرایند ارتباطات

 

آسیب شناسی روابط عمومی در شهرستان

 

بررسی نحوه مدیریت ارتباطات خطر در روابط عمومی

   

اولویت روابط عمومی در ایران

   

پاسخگویی در روابط عمومی  

موانع ومحدودیت های تبلیغ در روابط عمومی

مختصری درباره روابط عمومی

رسانه ها وطبقات جدید

روابط عمومی وتوسعه

فناوری اطلاعات وارتباطات

 

City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime