درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
درباره سازمان
ارتباط با سازمان
تاريخچه سازمان
رزومه مدير عامل
چشم انداز سازمان
 
ساماندهي مشاغل شهري
واگذاري غرفات
واگذاری غرفات بازار روز از طریق درج آگهی مزایده و دعوت از تولیدکنندگان ،اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در جراید و براساس آیین نامه تنظیمی بازارها انجام می شود. بر این مبنا ،بنا به شرایط مشخص شده طبق قانون مزایده ها،افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط مشخص و توسط سازمان با رعایت ضوابط مربوط به غرفه ها جهت بهره برداری واگذار می شود.
تعداد بازدیدکنندگان امروز 15 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 134247 تعداد کاربران بر خط 23 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.