درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
درباره سازمان
ارتباط با سازمان
تاريخچه سازمان
رزومه مدير عامل
چشم انداز سازمان
 
ساماندهي مشاغل شهري
واگذاري غرفات
واگذاری غرفات بازار روز از طریق درج آگهی مزایده و دعوت از تولیدکنندگان ،اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در جراید و براساس آیین نامه تنظیمی بازارها انجام می شود. بر این مبنا ،بنا به شرایط مشخص شده طبق قانون مزایده ها،افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط مشخص و توسط سازمان با رعایت ضوابط مربوط به غرفه ها جهت بهره برداری واگذار می شود.
تعداد بازدیدکنندگان امروز 1 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 141952 تعداد کاربران بر خط 27 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.