leftheader1g
Englishنقشه سایتعضویتصفحه اصلی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
 
جستجو
دوره پيشرفته توانمندسازي جامعه با داده هاي مكاني در صورت امكان در ملبورن استراليا برگزار خواهد شد ... (تلفن: 2210117-0311)
l

 
سيستم مكا‌ن‌يابي خودكار وسيله نقليه (AVL)
مقدمه:
با رشد و گسترش روز افزون شهرها و افزايش تعداد وسايل نقليه در آن، مديران درصدد برآمدند تا از راه هاي جديدي جهت نظارت و كنترل سيستم هاي حمل و نقل استفاده نمايند. يكي از ابزارهايي كه به تازگي رواج زيادي يافته است، سيستم مكانيابي خودكار وسايل نقليه يا Automatic Vehicle Location است که به اختصار AVL ناميده مي شود.
مديريت واحدهاي سيار از لحاظ كلي به دو گونه همزمان (Online) و غير همزمان (Offline) امكان پذير مي باشد كه هر يك با توجه به امكانات و قابليت هاي خاص خود در جاهاي مختلف كاربردهاي متفاوتي خواهد داشت. 
سامانه مكان نماي خودكار همزمان (Online ): 
يك سيستم كاملا پيشرفته است كه براي نمايش همزمان موقعيت وسيله نقليه و ارسال اطلاعات حركت (سرعت خودرو، مختصات جغرافيائي، ارتفاع، زمان و ...) به دفتر مركزي استفاده مي شود. با نصب اين تجهيزات روي خودروها و كامپيوتر دفتر مركزي، مديران قادر خواهند بود در هر لحظه از موقعيت خودروها آگاه شوند و به كمك اين نرم افزار حركت خودرو را با مقياس هاي مختلف بر روي نقشه هاي جهاني، كشوري، استاني و يا حتي محلي مشاهده كرد. علاوه بر نمايش حركت خودرو، اطلاعات لحظه اي حركت خودرو نيز قابل دسترسي مي باشد. يكي از مهمترين توانمندي هاي سيستم AVL همزمان (Online)، امكان برقراري ارتباط دوطرفه بين مركز و خودرو مي باشد. به كمك اين سيستم مي توان براي كليه خودروهاي تحت پوشش پيام متني Text ارسال نمود و يا برعكس هر يك از خودروها مي توانند پيام هاي از پيش تعيين شده را براي مركز ارسال نمايند. اين سامانه در حالت كلي شامل سه بخش است:
1) بخش گيرنده اطلاعات GPS 
2) بخش فرستنده و گيرنده اطلاعات رابط ميان خودرو و مركز
3) صفحه نمايش براي نشان دادن اطلاعات دريافتي در مركز
در صورت استفاده از سيستم Online، بايستي بستر مخابراتي لازم جهت برقراري ارتباط همزمان ما بين مركز و خودرو به يكي از طرق زير فراهم شود :
-     انواع سيستم ردياب بي سيم و فرستنده هاي راديويي
-     سيستم ردياب موبايل GSM ايران
-     سيستم ردياب موبايل ماهواره اي
سامانه مكان نماي خودكار غيرهمزمان (Offline):
با نصب اين سيستم بر روي خودروها، كليه اطلاعات مربوط به مسيرهاي طي شده توسط خودرو روي حافظه سيستم در داخل خودرو ذخيره شده و با مراجعت خودرو به دفتر مركزي كليه اطلاعات حركتي خودرو شامل مسيرهاي طي شده، نقاط توقف، سرعت حركت، مسافت طي شده، خروج از مسير برنامه ريزي شده و ... به داخل سيستم مركزي بارگزاري و بر روي نقشه نمايش داد مي شود. اين سيستم در حالت كلي شامل دو بخش مي باشد : 
1) بخش گيرنده اطلاعات GPS 
2) بخش حافظه ذخيره سازي اطلاعات Offline
حافظه ذخيره سازي اطلاعات مي تواند به صورت حافظه Flash با پورت USB يا انواع كارت هاي حافظه با ظرفيت هاي مختلف 32MB، 64MB، 128MB و ... باشد.
تخليه و انتقال اطلاعات از خودرو به مركز مي تواند :
-    از طريق پورت مانند USB و RS232
-    به صورت بي سيم :
•   روش متمركز : كليه خودروها به يك پايانه مراجعه و از طريق كابل يا راديو اطلاعات منتقل مي شود
•    روش غير متمركز : وجود گذرگاه هاي پرتردد متفاوت و ارتباط از طريق بي سيم به مركز كنترل اصلي
هدف پروژه:
با توجه به اينكه شرکت هاي اتوبوسراني به موازات گسترش ناوگان خود فقط سعي در افزايش کمي سيستم راهبري نموده اند، اين افزايش از يک طرف موجب افزايش هزينه ها و از طرف ديگر کاهش کنترل و نظارت کيفي خدمات گرديده است، در حال حاضر در شهرهاي بزرگ کشورهاي مختلف از مدرن ترين سيستم ها جهت راهبري و مديريت ناوگان بهره مي گيرند تا ضمن کاهش هزينه ها و اقتصادي کردن سيستم بتوانند نظارت و کنترل را به حداکثر برسانند و در نتيجه ضمن بالا بردن سرعت ناوگان و خدمات رساني بهتر به افزايش درآمد دست يافته و اطلاعات مورد نياز براي بالا بردن کارآيي سيستم را به صورت واقعي و دقيق در دسترس داشته باشد. در همين راستا پروژه مکان يابي خودکار وسيله نقليه جهت 500 دستگاه  در شركت واحد اتوبوسراني اصفهان تعريف گرديد تا اين ارگان را به مديريت بهينه ناوگان برساند. اين سيستم جهت نمايش Online ،Offline  و مديريت ناوگان (اتوبوس) فعال در خطوط شركت واحد اتوبوسراني، در مركز مديريت سيستم بهره برداري مي شود.
ضرورت انجام پروژه:
•     كنترل و مديريت ناوگان موجود در مسير از طريق مركز مديريت سيستم انجام شده و نيازي به حضور فيزيكي جهت كنترل و نظارت خودروها نمي باشد.
•     در هر لحظه مركز مديريت ناوگان از محل واقعي خودرو كه كدام نقطه شهر قرار دارد بوسيله نمايش مكان خودروها بر روي نقشه شهر اصفهان در داخل سيستم امكان پذير مي­شود.
•     علاوه بر اطلاعات online و در لحظه، اطلاعات offline خودرو كه با فواصل زماني دقيق تر در سيستم موجود است قابل بهره برداري باشد.
فازهاي اجرايي پروژه:
فازهاي اجرايي پروژه سيستم مكا‌ن‌يابي خودكار وسيله نقليه (AVL) شهر اصفهان به شرح زير مي باشد:
1-    فاز آغازين شناسايي (Inception)
2-    فاز طراحي جزئيات (Elaboration)
3-    فاز اجرا و ساخت (Construction)
4-    فاز انتقال و تحويل (Transition)
 
امكانات و قابليت هاي سيستم:
با توجه به وجود سيستم AVL در خطوط شركت واحد اتوبوسراني قابليت هاي جانبي ديگري نيز جهت مديريت و كنترل بهينه ناوگان در اختيار اين ارگان قرار مي گيرد از جمله اين موارد :
•   سوابق روزهاي گذشته مسيرهاي طي شده خودروها، جزئيات حركتي خودروها و كليه سوابق اطلاعات مرتبط ديگر در سيستم قابل دسترسي و نمايش مي باشد.
•   در صورتيكه تعداد مسافر داخل اتوبوس از حد معيني بالاتر باشد اين امكان وجود دارد كه چراغ راهنمايي رانندگي در لحظه با رسيدن اتوبوس به آن جهت عبور اتوبوس سبز شود. (نكته قابل ذكر در حمل نقل اولويت با وسايل نقليه عمومي مي باشد) 
•   نمايشگر ايستگاه اتوبوس، اطلاعات مفيدي در خصوص اتوبوس هايي كه به ايستگاه اتوبوس مربوطه نزديك مي شوند را در اختيار مسافرين قرار خواهد داد، اطلاعات مربوطه مشخص مي كند هر يك از اتوبوس ها داراي چه تعداد مسافر بوده و در چه زماني به ايستگاه مربوطه خواهد رسيد.
•   امكان ارسال پيغام از مركز مديريت ناوگان به اتوبوس همچنين ارسال پيغام به صورت دو طرفه بين خودرو بازرسي و مركز در لحظه (Online).
•   با تعريف كارت شناسايي راننده از راه دور (داراي RFID )، اين امكان براي مدير سيستم فراهم است كه در هر لحظه از مشخصات راننده داخل اتوبوس و تخلفاتي كه احياناً راننده مرتكب مي شود آگاه شود. همچنين گزارش كاركرد راننده ها به صورت مكانيزه از اين طريق امكان پذير مي شود.
•   امکان تعريف متحرک بر اساس مشخصات فردي راننده و يا مشخصات خودرو 
•   امكان Zoom روي نقشه
•   امكان اضافه و حذف كردن لايه هاي نمايشي در نقشه توسط كاربر 
•   امكان گروه بندي و اولويت بندي خودروها
•   امکان فراخواني هر يک از خودروهاي ثبت شده در سيستم، بوسيله وارد کردن شماره ID مربوطه 
•    امکان جستجو و فراخواني بر اساس تاريخ، ساعت، سرعت و ساير مشخصات متحرک
•    گزارش مدت زمان كاركرد روزانه، تعداد سرويس ها، مسافت طي شده
•    گزارش گيري از تخلفات مانند تخلف سرعت، تخلف خروج محدوده و ... 
•    گزارش گيري از انواع وضعيت كاري خودروها 

 

ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام