درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان مدیریت پسماند
مقالات تخصصی

v     ارسال مقالات در همايشهاي علمي

ارسال 9 مقاله جهت اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند   2 و 3 ارديبهشت 91- مشهد

دومين كنفرانس بين المللي مديريت پسماند، بازيافت و  بيومس   24 آبان 1391 تهران

اولين كنفرانس بين المللي صنعت سيمان و محيط زيست بهمن 1391- تهران

ارائه سه طرح  و يك مقاله در نخستين جشنواره بين المللي و پنجمين جشنواره ملي برترين هاي پژوهش و نوآوري در مديريت شهري 4 دي ماه 1391- تهران

دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري 16 آذر 1391- اصفهان

ارسال مقاله به اولين كنفرانس ملي راه كارهاي دستيابي به توسعه پايدار، بخشهاي كشاورزي،منابع طبيعي و محيط زيست 16 اسفند 1391تهران

 
مقالات ارائه شده در سومین همایش مدیریت پسماند
عنوان مقاله حجم (kb)
نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله 273
مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها 338
(Duale System Deutschland) DSD طرح مدیریت پسماندهای بسته بندی با روش 604
 بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست در روستاهای استان اصفهان 461
بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج 387
جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی و با مشارکت مردم د رشهرستان شاهرود در سال 1384 260
تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیستم های جمع آوری مواد قابل بازیافت با نگرشی بر الگوی مدیریتی و اجرائی مورد استفاده در شهر مشهد 281
پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رو شهای آماری چند متغیره 333
وری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری Ĥ بررسی و مقایسه فن 443
اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران 324
بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های 344
از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید 391
پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران 885
تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی - امکان سنجی تکنولوژی های مختلف در شهر رشت 604
استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین 394
نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند 406
کنترل کیفی کود آلی 267
RDF روش های تبدیل پسماند به 320
کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه 955
 بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی جهت انتقال توسط شهرداری 439
CDM مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب 415
بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم 311
بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی - بهداشتی 362
بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران 1.097
SWOT استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش 214
تعداد بازدیدکنندگان امروز 12 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 179270 تعداد کاربران بر خط 1 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال