سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
فرازهایی از بودجه سال 1391

 

فرازهایی از بودجه 1391 شهرداری اصفهان(هزار ریال)

میزان رشد

سال 91

سال 90

 عنوان

7.10%

5786000000

5400000000

کل بودجه

15.80%

1778627000

1541671000

هزینه های جاری

3.80%

4007373000

3858329000

هزینه های عمرانی

 

 

 

در سال 91سرانه درآمدی به ازای هر شهروند حدود 308 هزار تومان می باشد. این رقم در سال 1390 در حدود 294 هزار تومان بوده است.

همچنین سرانه هزینه های عمرانی در سال 1391 برابر با 213 هزار تومان پیش بینی شده که در سال 1390 در حدود 210 هزار تومان بوده است.

برخی از نکات مهم در بودجه سال 1391 به شرح زیر می باشد:

1-     اعتباری در حدود 27.2 میلیارد تومان در قالب 65 پروژه به موضوع احداث، تکمیل و ساماندهی خیابان ها اختصاص یافته است.

2-      اعتباری بیش از 4 میلیارد تومان در قالب 46 پروژه به موضوع پیاده رو سازی در سطح مناطق اختصاص یافته است.

3-      اعتباری در حدود 1.6 میلیارد تومان در قالب 15 پروژه به موضوع خط کشی خیابان های سطح شهر اختصاص یافته است.

4-      اعتباری در حدود 8.5 میلیارد تومان در قالب 95 پروژه به موضوع احداث، ساماندهی و تکمیل پارک های محلی اختصاص یافته است.

5-      اعتباری در حدود 21 میلیارد تومان جهت نگهداری فضای سبز موجود پارک ها در سال 91 هزینه خواهد شد.

6-      اعتباری در حدود 3.4 میلیارد تومان در قالب 32 پروژه جهت احداث یا تکمیل اماکن ورزشی اختصاص یافته است.

7-      اعتباری در حدود 32 میلیارد تومان جهت هزینه نظافت شهر در سال 91 هزینه خواهد شد.

همچنین در سال 91 برای اولین بار در تاریخ شهرداری، بودجه به صورت نقد و غیر نقد تنظیم گردیده است و مجموع کل بودجه در این دو بخش معادل 1000 میلیارد تومان می باشد.

 

width=22 width=7
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime