سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
معرفی وظایف

 

از وظایف اصلی اداره بودجه تدوین بودجه برای سال مالی آینده شهرداری می باشد. کار تدوین بودجه از اواسط مهرماه هر سال شروع شده و پس از تشکیل کارگروههای مختلف و گذراندن جلسات متعدد نهایتا در پایان دیماه بودجه پیشنهادی به شورای اسلامی شهر تقدیم می گردد.

بودجه پس از بررسی در کمیسیونهای مختلف شورای اسلامی شهر در صحن علنی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می گردد.

یکی از وظایف معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نظارت بر حسن اجرای بودجه می باشد، بنابراین اداره بودجه در طول سال ضمن تهیه گزارشات متنوع از بودجه و روند اجرای آن وظیفه تشکیل شورای عالی نظارت بر بودجه به ریاست معاون محترم برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات را دارد تا در این شورا ضمن بررسی روند بودجه، در صورت نیاز مسائل و مشکلات مربوط به پروژه های مناطق مطرح و برطرف گردد.

یکی از مسائل و مشکلات مناطق اصلاح بودجه است، به جهت پویا بودن مسائل شهری امکان دارد بودجه تصویب شده پروژه های مناطق در طول سال دستخوش تغییراتی قرار گیرد و یا بنا بر تصمیات مدیریتی مقرر گردد که پروژه جدیدی در دستور کار منطقه قرار گیرد، بنابراین بحث اصلاح بودجه یکی دیگر از وظایف اداره بودجه می باشد.

از دیگر وظایف این اداره تفریغ بودجه سال مالی قبل می باشد که هر سال در اواخر شهریورماه به انجام می رسد و هدف آن بررسی عملکرد بودجه سال قبل می باشد.

از دیگر مواردی که در این اداره مورد پیگیری قرار گرفته، بحث بودجه بندی عملیاتی می باشد که هم اکنون مراحل مقدماتی خود را طی می کند.

 

width=22 width=7
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime