سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
ايده شو
 
 
                
 
 

فراخوان جذب ايده و پيشنهادهاي خلاقانه در حوزه حمل و نقل ترافيك شهرداري اصفهان


دبير خانه نظام پيشنهادهاي شهرداري اصفهان پس از برگزاري اولين دوره برنامه ايده شو در حوزه عمران ، با هدف تسري اين برنامه به ساير حوزه هاي شهرداري و در جهت تحقق اهداف شهرداري و اجراي برنامه هاي معاونت برنامه ريزي،پژوهش و فناوري اطلاعات و با تفكر تقويت نظام مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها در شهرداري اصفهان و ارتباط با افراد خلاق و نو آور و بهره گيري از تفكرات خلاقانه ، اقدام به برگزاري برنامه ايده شو در حوزه ترافيك و حمل و نقل شهري نموده است.

علاقمندان مي توانند در دو گروه ايده پردازان و تماشاگران نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه (مراجعه به لينك انتهاي صفحه) اقدام و حداكثر تا تاريخ 96/3/30 به دبير خانه نظام پيشنهادها و يا به آدرس np@isfahan.ir ارسال نمايند.

در اين برنامه فرايند انجام كار بدين صورت مي باشد كه ايده هاي ارسالي پس از بررسي و كارشناسي اوليه در دبيرخانه نظام پيشنهادها جهت شركت در برنامه ايده شو انتخاب مي گردند و افراد خلاق در مرحله نهايي( كه متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد)، به طرح ايده هاي خود در مدت 4 دقيقه پرداخته و هيئت داوران از جنبه هاي مختلف ،ايده ها را ارزيابي كرده و ايده هاي برتر پس از امتياز دهي تعيين شده و به ايده هاي برگزيده جوايزي تعلق خواهد گرفت.

پس از انتخاب ايده هاي برتر امكان اجرايي شدن آنها و بهره گيري موثرتوسط معاونت ترافيك و حمل ونقل در برنامه كار قرارخواهد گرفت.

لازم بذكر است شهرداري در قبول يا رد موارد ارسال شده مختار است.

آدرس دبير خانه نظام پيشنهادها: خيابان آيت ا... طيب معاونت برنامه ريزي و پژوهش و فناوري اطلاعات - 031323338432

 
   موضوعات فراخوان ايده و پيشنهادهاي خلاقانه  مربوط به ايده شو حمل و نقل و ترافيك
 
      1-    اصلاح الگوي رفتاري شهروندان در زمينه هاي :

-        كاربرد ابزارها، علائم و وسايل ايمني در حمل و نقل و ترافيك

-        رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي

-        رفتارهاي پرخطر

-        مسئوليت پذيري در بهره برداري از سيستم هاي حمل و نقل شهري

2-    افزايش بهره وري اقتصادي از فرصت هاي موجود در سيستم حمل و نقل شهر اصفهان

3-    افزايش سهم، ارتقاء كارايي، توسعه امكانات  و زيرساخت ها در حمل و نقل همگاني شهر اصفهان

4-    افزايش نظم در حمل و نقل شهري

5-    ارتقاء فرهنگ شهروندي در راستاي افزايش سهم غيرموتوري و حمل و نقل عمومي و كاهش استفاده از خودرو شخصي

6-    مديريت تقاضا و اصلاح الگوي سفرهاي درون شهري(كاهش تمايل به جابجايي در شهر)

7-    محاسبه قيمت خدمات حمل و نقل شهري

8-    عدالت اجتماعي در سيستم هاي حمل و نقل

9-    افزايش ايمني در حمل و نقل و ترافيك

10- ارتقاء فناوري در سيستم هاي حمل و نقل و افزايش كارايي سامانه هاي هوشمند حمل و نقل و ترافيك موجود در شهر اصفهان (سيستم هاي ثبت تخلف، سيستم هاي پرداخت كرايه، زمانبندي چراغهاي راهنمايي، تابلوهاي متغير خبري، مديريت ناوگان اتوبوسراني و...)

11- ارتقاء عملكرد شبكه معابر

12- استفاده از رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري و توسعه فضاهاي مجازي در كليه زمينه هاي حمل و نقل و ترافيك

13- جلوگيري از تخلفات مرتبط با حمل و نقل بار درون شهري و عدم رعايت قوانين حمل، ظرفيت و تناژ بار

14-كاهش تأثيرات منفي حمل و نقل و ترافيك بر محيط زيست

15- ارائه راهكارهاي ترغيب شهروندان در استفاده از فناوري هاي نوين حمل و نقل (مانند استفاده از سامانه­ هاي هوشمند پرداخت كرايه).

16- راهكارهاي ترغيب شهروندان در استفاده از پاركينگ هاي عمومي و كاهش پارك هاي غير مجاز.

17- مديريت و افزايش بهره وري پاركينگ هاي عمومي و حاشيه اي.

 
 
 

               *فرم ثبت نام تماشاگران

 
width=22 width=7