سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
معرفي وظايف

 

 
                       وظايف اداره كنترل عمليات و مديريت پروژه:
 
 

1.       برنامه عملياتي منطبق با برنامه راهبردي

2.      مديريت سبد پروژه هاي شهري

3.     اولويت بندي پروژه ها جهت تخصيص منابع

4.     زمانبندي پروژه هاي شهرداري بصورت ساليانه شامل پروژه هاي عمراني، شاخص پژوهشي و فناوري اطلاعات

5.    برگزاري جلسات كنترل و پيشرفت پروژه ها بصورت ماهيانه

6.    كنترل تاخيرات و ارائه گزارش هاي تحليلي جهت هماهنگي ذي‌نفعان و رفع مشكلات

7.    ارائه گزارشات پيشرفت پروژه ها بصورت ماهيانه ، سه ماهه و شش ماهه

8.    تصميم سازي جهت اصلاح بودجه هاي پروژه ها

9.      ظرفيت سنجي اجرا و تعريف سبد پروژه ها بصورت ماهيانه

10.    تكميل فرم هاي منشور پروژه ها و منشور پورتفوليو و به روز رساني آن ها

11.     برنامه ريزي و كنترل پيشرفت  پروژه ها

12.    برگزاري جلسات كارگروه اولويت بندي و مديريت پروژه هاي شهري به منظور استقرار استانداردهاي مديريت پروژه

13.   هماهنگي بين ذينفعان پروژه‌ها جهت رفع موانع اجراي پروژه‌ها

14.   تدوين دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي مطابق استانداردهاي مديريت پروژه

15. بررسي مشكلات پروژه‌ها جهت مرتفع كردن آن

16. اجراي مكانيزم صحيح به منظور تخصيص بهينه منابع و تسطيح منابع موجود در صورت لزوم

17. كنترل زمان و هزينه پروژه ها ي شهري

width=22 width=7