سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان
 
جستجو
width=22
width=7
معرفي معاونت

پيرامون معاونت

معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني از ارديبهشت ماه سال 1387 كه به سال" نوآوري و شكوفايي" ناميده شده بود فعاليت خود را در حوزه هاي نرم افزاري و برنامه ريزي شهرداري اصفهان آغاز كرد. نياز به وجود اين معاونت با چنين ساختار و شرح وظايفي از مدت ها پيش احساس مي شد، ولي با آغاز به كار شوراي دوم اسلامي شهر اصفهان همت بيشتري جهت تحقق اين امر گمارده شد. 

هم اكنون اين معاونت به عنوان يكي از معاونت هاي هفت گانه شهرداري اصفهان با اهداف مهم و خطيري كه در ذيل بدان اشاره خواهد شد، به انجام وظايف خود پرداخته و در حقيقت به نحوي به عنوان ديده بان امور اجرايي و شهري و راهبر و برنامه ريز در حوزه فعاليت هاي شهرداري عمل مي كند.


اهداف تشكيل معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني1- نهادينه سازي اصل برنامه ريزي و توسعه هرچه بيشتر فعاليت هاي فكري و نرم افزاري در شهرداري اصفهان در قالب تدوين برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت و ساليانه و تخصيص بهينه منابع
2- بسترسازي تحقق شهرداري الكتريكي و زمينه سازي و بهره برداري هرچه بيشتر از فناوري اطلاعات و ارتباطات در انجام فعاليتهاي شهرداري.
3- هماهنگي اهداف و هم افزايي فعاليت هاي واحدهاي مختلف شهرداري اعم از معاونت ها، شهرداري مناطق و سازمان ها و شركت هاي وابسته با توجه به سياست ها و برنامه هاي كلان شهرداري
4- يافتن راهكارهاي علمي، پژوهشي و تصميم سازي براي رفع مشكلات شهر و شهرداري بر مبناي آمار و اطلاعات علمي بر اساس مطالعات و پژوهش هاي كاربردي مرتبط.
5- زمينه سازي بهبود مستمر و تعالي و سرآمدي شهرداري اصفهان با بهره برداري و استقرار سيستم هاي نوين مديريتي در شهرداري و افزايش كيفيت ارائه خدمات.
6- افزايش بهره وري منابع انساني شهرداري اصفهان از طريق طراحي ساختار سازماني كارآمد، زمينه سازي مشاركت هرچه بيشتر كاركنان و آموزش آن ها.
7- تهيه و تنظيم بودجه ساليانه كارآمد جهت اجراي برنامه هاي شهرداري و نظارت بر اجراي صحيح آن.

آدرس: اصفهان- خيابان آيه الله طيب – جنب چاپ فرزانه- ساختمان شماره 3 شهرداري اصفهان
تلفن: 15-32344014
فاكس:32344013

 

width=22 width=7