سال 1393درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
العربیه/English
گزارش عملکرد
 

گزارش عملكرد حوزه شهردار
مدبر كل حوزه شهردار اداره روابط بين الملل

گزارش عملكرد معاونت ها


معاونت اداري مالي

  سرمايه گذاري آزاد سازي
مديريت امور اداري و رفاه در آمد باغ گلدسته املاك
معاونت خدمات شهري    مديريت امور عمومي امور مالي امور قراردادها
معاونت عمران    معاونت ترافيك معاونت شهرسازي معاونت برنامه ريزي و پژوهش

گزارش عملكرد مناطق چهارده گانه شهرداري اصفهان
منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه يك
منطقه هشت منطقه هفت منطقه شش منطقه پنج
منطقه دوازده منطقه يازده منطقه ده منطقه نه
منطقه چهارده منطقه سيزده

گزارش عملكرد سازمان هاي وابسته به شهرداري اصفهان
خدمات موتوري قطار شهري فناوري اطلاعات و ارتباطات  بازيافت و تبديل مواد زائد
پارك ها وفضاي سبز شركت واحد اتوبوسراني نوسازي و بهسازي طرح ساماندهي ناژوان
مديريت و نظارت بر تاكسيراني مجموعه فرهنگي تخت فولاد پارك طبيعي شرق پايانه هاي مسافر بري

گزارش عملكرد شركت هاي وابسته به شهرداري اصفهان
نهال سامان گستر اصفهان فعاليت هاي سبز صفه نيكو شهر


شهر و كار
آپارتمان سازي خيابان پروين(مجتمع مسكوني فجر) تقاطع غير همسطح حكيم نظامي
تعداد بازدیدکنندگان امروز 2384 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 37537972 تعداد کاربران بر خط 14 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال