سال 1393درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
العربیه/English
گزارش عملکرد
 
 
گزارش عملكرد حوزه شهردار در سال 86
    مديريت روابط عمومي مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات مديريت دفتر شهردار
 
گزارش عملكرد معاونت هاي وابسته به شهرداري در سال 86
معاونت عمران معاونت خدمات شهري معاونت ترافيك معاونت اداري مالي
            معاونت معماري و شهرسازي
 
گزارش عملكرد سازمان هاي وابسته به شهرداري در سال 86 
پارك طبيعي شرق پارك ها وفضاي سبز بازيافت و تبديل مواد زائد آتش نشاني و خدمات ايمني
مديريت ساماندهي ناژوان خدمات موتوري خدمات طراحي پايانه هاي مسافر بري
فناوري اطلاعات و ارتباطات فرهنگي و تفريحي عمران شركت واحد اتوبوسراني
ميادين و ساماندهي مشاغل شهري نوسازي و بهسازي مديريت و نظارت بر تاكسيراني قطار شهري

 
گزارش عملكرد مناطق چهارده گانه اصفهان در سال 86
شهرداري منطقه چهار شهرداري منطقه سه شهرداري منطقه دو شهرداري منطقه يك
شهرداري منطقه هشت شهرداري منطقه هفت شهرداري منطقه شش شهرداري منطقه پنج
شهرداري منطقه دوازده شهرداري منطقه يازده شهرداري منطقه ده شهرداري منطقه نه
    شهرداري منطقه سيزده
تعداد بازدیدکنندگان امروز 2276 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 37537864 تعداد کاربران بر خط 9 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال