سال 95منطقه 6 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
باغ بانوان تپه صفه
باغ بانوان تپه صفه
باغ بانوان تپه صفه
باغ بانوان تپه صفه
باغ بانوان تپه صفه نام پروژه
1061031004 کد پروژه
ميهن گستر بختياري نام پيمانکار
3,231,250,000 ريال مبلغ اوليه پيمان
210 روز مدت پيمان
87/119633 شماره پيمان
87/11/13 تاريخ تحويل زمين
3,231,250,000 ريال مبلغ کلی پيمان