سال 95منطقه 6 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
لكه گيري,آسفالت تراشي معابر اصلي
لكه گيري,آسفالت تراشي معابر اصلي
لكه گيري,آسفالت تراشي معابر اصلي
لكه گيري,آسفالت تراشي معابر اصلي
لكه گيري,آسفالت تراشي معابر اصلي نام پروژه
1061042025 کد پروژه
سازمان عمران نام پيمانکار
3,000,000,000 ريال مبلغ اوليه پيمان
روز 92 مدت پيمان
88/52338 شماره پيمان
88/04/28 تاريخ تحويل زمين
3,000,000,000 ريال مبلغ کلی پيمان