سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
روكش آسفالت خيابان استانداري
روكش آسفالت خيابان استانداري
روكش آسفالت خيابان استانداري
روكش آسفالت خيابان استانداري
روكش آسفالت خيابان استانداري نام پروژه
1031042014 کد پروژه
سازمان عمران نام پيمانکار
300,000,000 ريال مبلغ اوليه پيمان
60 روز مدت پيمان
شماره پيمان
88/01/22 تاريخ تحويل زمين
300,000,000 ريال مبلغ کلی پيمان