سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
روكش آسفالت معابر فرعي منطقه
روكش آسفالت معابر فرعي منطقه
روكش آسفالت معابر فرعي منطقه
روكش آسفالت معابر فرعي منطقه
روكش آسفالت معابر فرعي منطقه نام پروژه
1031042015 کد پروژه
سپهر ساروج سپاهان نام پيمانکار
800,000,000 ريال مبلغ اوليه پيمان
90 روز مدت پيمان
شماره پيمان
تاريخ تحويل زمين
800,000,000 ريال مبلغ کلی پيمان