سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث زيرگذر ميدان عتيق
احداث زيرگذر ميدان عتيق
احداث زيرگذر ميدان عتيق
احداث زيرگذر ميدان عتيق
احداث زيرگذر ميدان عتيق نام پروژه
1031015001 کد پروژه
سازمان عمران نام پيمانکار
139,744,918,386 ريال مبلغ اوليه پيمان
551 روز مدت پيمان
88/51536 شماره پيمان
88/04/27 تاريخ تحويل زمين
139,744,918,386 ريال مبلغ کلی پيمان