سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
تخريب و جمع آوري نخاله هاي بناهاي قديمي و مخروبه
تخريب و جمع آوري نخاله هاي بناهاي قديمي و مخروبه
تخريب و جمع آوري نخاله هاي بناهاي قديمي و مخروبه
تخريب و جمع آوري نخاله هاي بناهاي قديمي و مخروبه
تخريب و جمع آوري نخاله هاي بناهاي قديمي و مخروبه نام پروژه
1031092002 کد پروژه
آذرگون سپاهان نام پيمانکار
700,000,000 ريال مبلغ اوليه پيمان
93 روز مدت پيمان
88/52359 شماره پيمان
تاريخ تحويل زمين
700,000,000 ريال مبلغ کلی پيمان