سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
پياده روسازي خيابان آمادگاه
پياده روسازي خيابان آمادگاه
پياده روسازي خيابان آمادگاه
پياده روسازي خيابان آمادگاه
پياده روسازي خيابان آمادگاه نام پروژه
1031022021 کد پروژه
ايستا سازه شايان نام پيمانکار
1,158,216,931 ريال مبلغ اوليه پيمان
90 روز مدت پيمان
88/15967 شماره پيمان
88/04/11 تاريخ تحويل زمين
1,158,216,931 ريال مبلغ کلی پيمان