سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
خيابانسازي ودفع آبهاي سطحي سنبلستان
خيابانسازي ودفع آبهاي سطحي سنبلستان
خيابانسازي ودفع آبهاي سطحي سنبلستان
خيابانسازي ودفع آبهاي سطحي سنبلستان
خيابانسازي ودفع آبهاي سطحي سنبلستان نام پروژه
1031012006 کد پروژه
احمد رحيمي نام پيمانکار
968,004,349 ريال مبلغ اوليه پيمان
120 روز مدت پيمان
شماره پيمان
88/03/19 تاريخ تحويل زمين
968,004,349 ريال مبلغ کلی پيمان