سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث سرويس بهداشتي خيابان كمال اسماعيل
احداث سرويس بهداشتي خيابان كمال اسماعيل
احداث سرويس بهداشتي خيابان كمال اسماعيل
احداث سرويس بهداشتي خيابان كمال اسماعيل
احداث سرويس بهداشتي خيابان كمال اسماعيل نام پروژه
1031067002 کد پروژه
عظيم گستر سپاهان نام پيمانکار
288,233,772 ريال مبلغ اوليه پيمان
93 روز مدت پيمان
شماره پيمان
88/03/16 تاريخ تحويل زمين
288,233,772 ريال مبلغ کلی پيمان