سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
عمليات نظارت  بر پروژه تقاطع غيرهمسطح سروش
عمليات نظارت  بر پروژه تقاطع غيرهمسطح سروش
عمليات نظارت بر پروژه تقاطع غيرهمسطح سروش
عمليات نظارت  بر پروژه تقاطع غيرهمسطح سروش
عمليات نظارت بر پروژه تقاطع غيرهمسطح سروش نام پروژه
1033016001 کد پروژه
مهندسين مشاور مترا نام پيمانکار
562,547,700 ريال مبلغ اوليه پيمان
300 روز مدت پيمان
88/39474 شماره پيمان
تاريخ تحويل زمين
562,547,700 ريال مبلغ کلی پيمان