سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
سرويس بهداشتي چهار راه باباقاسم
سرويس بهداشتي چهار راه باباقاسم
سرويس بهداشتي چهار راه باباقاسم
سرويس بهداشتي چهار راه باباقاسم
سرويس بهداشتي چهار راه باباقاسم نام پروژه
1031067001 کد پروژه
ايمن سازه شهركرد نام پيمانکار
667,935,333 ريال مبلغ اوليه پيمان
150 روز مدت پيمان
87/127620 شماره پيمان
87/12/05 تاريخ تحويل زمين
667,935,333 ريال مبلغ کلی پيمان